Βιομάζα

Περιγραφή έργου

Πλήρες επενδυτικό σχέδιο για μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με αεριοποίηση βιομάζας και αγροτικών αποβλήτων ισχύος 100kW και άνω.

Λίγα Λόγια:
Μονάδες παραγωγής Ηλεκτρικής και Θερμικής ενέργειας με αεριοποίηση βιομάζας, TDF (tiresderivedfuel), αγροτικών, αστικών και νοσοκομειακών αποβλήτων.
Το υπόλειμμα της αεριοποίησης ( τέφρα ) αξιοποιείται στον αγροτικό και βιομηχανικό τομέα .
Την βιωσιμότητα της επένδυσης ως προς τα έσοδα και τα κέρδη εξασφαλίζει η
20ετής σύμβαση με το ΔΕΔΔΗΕ , με συμφέρουσα τιμή όπως προκύπτει από το νόμο περί ΑΠΕ .
Πρόκειται για καθαρά ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ υποκινούμενη και επιδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα περιβαλλοντολογικά , κοινωνικά και οικονομικά ωφέλει είναι δεδομένα και αναμφισβήτητα.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο


Φωτογραφίες έργου


Επιστροφή στα Μονάδες Βιομάζας »