Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος έως 100 KW

Περιγραφή έργου

Τοποθεσία: Βατάκια, Δημοτικό Διαμέρισμα Πετροχωρίου Δήμος Δύμης Νομού Αχαΐας

Αναπτύχθηκε για λογαριασμό πελάτη φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος έως 100 KW

Εξοπλισμός

  • Panels (φωτοβολταϊκά πλαίσια) Canadian 235M
  • Inverter (μετατροπέας τάσης) Refusol 20K
  • Η στήριξη των πλαισίων έγινε σε σταθερό σύστημα


Φωτογραφίες έργου


Επιστροφή στα Φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος > 80 KW »