Δύο φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος έως 20 KW έκαστος

Περιγραφή έργου

Τοποθεσία: Βασιλικό, Δημοτικό Διαμέρισμα Βασιλικού Δήμου Φαρρών του Νομού Αχαΐας

Αναπτύχθηκαν για λογαριασμό του ίδιου πελάτη δύο φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος έως 20 KW

Εξοπλισμός

  • Panels (φωτοβολταϊκά πλαίσια) ALEO S_18 220p
  • Inverter (μετατροπέας τάσης) SMA 7000TL
  • Solar Tracker system (σύστημα ιχνηλασίας ηλιακής τροχιάς) διπλού άξονα της εταιρείας Mechatron


Φωτογραφίες έργου


Επιστροφή στα Φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος ≤ 80 KW »